شتابدهنده هاردتک
محمدرضا رازقی مدیرعامل شتابدهنده هاردتک در حال توضیح به دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تفرش

بازدید دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شعبه تفرش از شتابدهنده هاردتک

در این بازدید دکتر ثقفی دانشجویانش را به شتابدهنده سخت افزاری هاردتک آورد و محمدرضا رازقی توضیحی راجع به طرز کار شتابدهنده داد. در این دیدار محصولاتی که تیم های هاردتک ساخته اند نشان داده شدند. همچنین برنامه های آتی شتابدهنده به صورت خلاصه برای دکتر ثقفی و همراهانشان توضیح داده شد.

این دیدار در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۷ انجام گرفت. هفته‌ی گذشته دانشجویان دختر مرکز امیرکبیر تفرش نیز به بازدید از شتابدهنده هاردتک آمدند که متاسفانه تصویری از این بازدید در دسترس نیست.

محمد ابراهیمی

نظر دهید