شتابدهنده هاردتک
مازیار ملکی هم موسس تیم باینو در حال توضیح طرز کار یخچال باینو به نمایندگان شرکت کارتل هاسپیتالیتی

بازدید شرکت کارتل هاسپیتالیتی از شتابدهنده سخت افزاری هاردتک

در این بازدید مازیار ملکی از تیم باینو ارائه‌ای از شتابدهنده و محصولات تیم‌های آن به مدیران این شرکت داد. یخچال باینو، فروشگاه بدون فروشنده نظر مدیران این تیم را جلب کرد. همچنین محصولات دیگر شتابدهنده هاردتک و روند پیشرفت آن‌ها در جذب سرمایه به نمایندگان شرکت کارتل هاسپیتالیتی توضیح داده شد.

مازیار ملکی هم موسس تیم باینو در حال توضیح طرز کار یخچال باینو به نمایندگان شرکت کارتل هاسپیتالیتی

محمد ابراهیمی

نظر دهید