شتابدهنده هاردتک

دسته‌بندی - بازدید

بازدید دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شعبه تفرش از شتابدهنده هاردتک

در این بازدید دکتر ثقفی دانشجویانش را به شتابدهنده سخت افزاری هاردتک آورد و محمدرضا رازقی توضیحی راجع به طرز کار شتابدهنده داد. در این دیدار محصولاتی که تیم های هاردتک ساخته اند نشان داده شدند. همچنین برنامه های آتی...

بازدید شرکت سراج از شتابدهنده هاردتک

تیمی از شرکت سراج به بازدید از شتابدهنده هاردتک آمدند. در این بازدید پیمان لطفی گزارشی از نحوه عملکرد شتابدهنده سخت افزاری و تفاوت آن با دیگر شتابدهنده ها ارائه کرد. این دیدار با ارائه‌ی یک تور کامل از محصولات وینگ،...

بازدید تدبیر برکت، دانش بنیان برکت، اتاق بازرگانی و سازمان کارآفرینی از شتابدهنده هاردتک

دکتر سلامی از تدبیر برکت، دکتر جوهری از هیئت مدیره دانش بنیان برکت، دکتر نایب رئیس اتاق بازرگانی استان و احسان جهانی معاون رئیس سازمان کارآفرینی از شتابدهنده سخت افزاری هاردتک دیدن کردند. در این بازدید پیمان لطفی راجع...