شتابدهنده هاردتک

دسته‌بندی - دورهمی

دورهمی اعضای شتابدهنده هاردتک به بهانه افطاری

دوازده خرداد به بهانه افطاری دور هم جمع شدیم تا بتوانیم به دور از زمان‌های کاری پرمشغله، ساعتی را با حال خوب بگذارنیم. در این دورهمی امیر شکوهی نیا از فعالیت‌های شتابدهنده و وضعیتی که تیم های شتابدهنده سخت افزاری هاردتک...