شتابدهنده هاردتک
ورودی ساختمان شتابدهنده هاردتک

تماس با شتابدهنده هاردتک

آدرس:

تهران – بزرگراه ارتش غرب – بعد از ورودی بلوار مژدی (اوشان) – کوچه ابوالفضل صمیع – سمت چپ – شتابدهنده هاردتک

ایمیل:

info@hard-tech.ir

شماره تماس:

۰۲۱-۲۶۱۰۰۵۸۸